Oferujemy

Współpracę polegającą na zarządzaniu przez DOMATOR Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami Sp. z o.o. nieruchomością wspólną.

Fachową i kompleksową obsługę opartą na doświadczeniu we współpracy z właścicielami nieruchomości i zarządzaniu ich własnością.

Realizacja uchwalonych przez wspólnotę zadań na corocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, wykonywana jest przez specjalistów posiadających stosowne przygotowanie zawodowe oraz firmy dysponujące odpowiednim zapleczem technicznym.

Wybierając obsługę zarządzania Państwa nieruchomości przez naszą firmę, macie Państwo pewność, że wybraliście zarządcę, rzetelnego, sumiennego i odpowiedzialnego, gwarantującego jednocześnie zakres pełnych usług zarządzania nieruchomościami zmierzających do osiągania oszczędności finansowych, a także fachowości i solidności w ich realizacji.

Wszystko co robimy – realizujemy z pasją!

Współpraca z liczącymi się na rynku klientami dostarczyła nam wielu pomocnych doświadczeń w organizacji firmy.

ZAKRES OBSŁUGI OBEJMUJE:
 • Czynności związane z przejęciem nieruchomości od poprzedniego Zarządcy (protokół zdawczo-odbiorczy oraz rozliczenia finansowe),
 • Organizacja zebrań Wspólnoty, przygotowanie projektów stosownych uchwał zgodnie z ustawą o własności lokali oraz prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych,
 • Zawieranie umów na dostawę mediów po wynegocjowaniu z dostawcami odpowiednich finansowych i technicznych warunków dostawy oraz sprawdzanie dotrzymywania tych warunków,
 • Rozliczanie dostarczanych mediów i ustalanie zaliczkowych opłat za media na podstawie ponoszonych kosztów – w konsultacji ze Wspólnotą,
 • Unormowanie zasad obciążania i rozliczania Gminy jako współwłaściciela nieruchomości (jeśli Gmina nadal jest właścicielem co najmniej jednego lokalu),
 • Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń za pomocą specjalistycznego systemu komputerowego oraz składanie zarządowi Wspólnoty sprawozdań finansowych i rzeczowych z prowadzonej obsługi z przygotowaniem sprawozdań dla członków Wspólnoty,
 • Windykacja należności przypadających dla Wspólnoty,
 • Prowadzenie  dokumentacji  technicznej  budynku  zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
 • przygotowanie planu robót remontowo-konserwacyjnych oraz zlecanie kontroli technicznej budynku,
 • Aktywne realizowanie programu termomodernizacji budynku oraz poprawy jego standardu i estetyki,
 • Racjonalne gospodarowanie funduszami, zapewniające minimalizację kosztów,
 • Założenie dla Wspólnoty konta bankowego i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków obsługi rachunku,
 • Wykorzystanie wszelkich możliwości w celu uzyskania dla Wspólnoty dodatkowych dochodów (reklamy na budynku, wynajem pomieszczeń).

Nie wiesz, które rozwiązanie pasuje do Twoich potrzeb?