Header
Header
Header

Oferta

Oferujemy współpracę polegającą na zarządzaniu przez DOMATOR Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami Sp. z o.o. nieruchomością wspólną.

Oferujemy fachową i kompleksową obsługę opartą na doświadczeniu we współpracy z właścicielami nieruchomości i zarządzaniu ich własnością.

Realizacja uchwalonych przez wspólnotę zadań na corocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, wykonywana jest przez specjalistów posiadających stosowne przygotowanie zawodowe oraz firmy dysponujące odpowiednim zapleczem technicznym.

 

Zakres obsługi obejmuje:

 

 • Czynności związane z przejęciem nieruchomości od poprzedniego Zarządcy (protokół zdawczo-odbiorczy oraz rozliczenia finansowe),
 • Organizacja zebrań Wspólnoty, przygotowanie projektów stosownych uchwał zgodnie z ustawą o własności lokali oraz prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych,
 • Zawieranie umów na dostawę mediów po wynegocjowaniu z dostawcami odpowiednich finansowych i technicznych warunków dostawy oraz sprawdzanie dotrzymywania tych warunków,
 • Rozliczanie dostarczanych mediów i ustalanie zaliczkowych opłat za media na podstawie ponoszonych kosztów – w konsultacji ze Wspólnotą,
 • Unormowanie zasad obciążania i rozliczania Gminy jako współwłaściciela nieruchomości (jeśli Gmina nadal jest właścicielem co najmniej jednego lokalu),
 • Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń za pomocą specjalistycznego systemu komputerowego oraz składanie zarządowi Wspólnoty sprawozdań finansowych i rzeczowych z prowadzonej obsługi z przygotowaniem sprawozdań dla członków Wspólnoty,
 • Windykacja należności przypadających dla Wspólnoty,
 • Prowadzenie  dokumentacji  technicznej  budynku  zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,
 • przygotowanie planu robót remontowo-konserwacyjnych oraz zlecanie kontroli technicznej budynku,
 • Aktywne realizowanie programu termomodernizacji budynku oraz poprawy jego standardu i estetyki,
 • Racjonalne gospodarowanie funduszami, zapewniające minimalizację kosztów,
 • Założenie dla Wspólnoty konta bankowego i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków obsługi rachunku,
 • Wykorzystanie wszelkich możliwości w celu uzyskania dla Wspólnoty dodatkowych dochodów (reklamy na budynku, wynajem pomieszczeń).

 

Wybierając obsługę zarządzania Państwa nieruchomości przez naszą firmę, macie Państwo pewność, że wybraliście zarządcę, rzetelnego, sumiennego i odpowiedzialnego, gwarantującego jednocześnie zakres pełnych usług zarządzania nieruchomościami zmierzających do osiągania oszczędności finansowych, a także fachowości i solidności w ich realizacji.