Header
Header
Header

Archiwum

DOŁĄCZYŁA DO NAS KOLEJNA WSPÓLNOTA

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pałeki 3 w Pińczowie.

Już niebawem wykonane zostanie ogrodzenie wraz z automatyczną bramą wjazdową.

pałęki5

pałeki2v

pałeki1

Termomodernizacja budynku 35 A i B w Gackach dobiega niebawem końca

gacki3

gacki4

gacki10

gacki9

gacki11

gacki12

Powyższe zdjęcia przedstawiają stan techniczny budynku w chwili przejęcia Nieruchomości w zarządzanie przez DOMATOR sp. z o.o. Dzięki podjętym przez Zarządcę oraz Zarząd działaniom Wspólnota Mieszkaniowa podjęła decyzje o kompleksowej termomodernizacji budynku, remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania. Dodatkowo została wykonana instalacja telewizyjna do odbioru sygnału TV, instalacja domofonowa oraz monitoring. Z uwagi na fatalny stan budynku oraz bardzo wysokie koszty eksploatacji zasadnym było zaciągnięcie kredytu termomodernizacyjnego, którego celem jest nie tylko poprawa stanu technicznego budynku ale przede wszystkim obniżenie kosztów eksploatacji w przyszłości. Dzięki wspólnym działaniom Wspólnota uzyska premię termomodernizacyjną, która w konsekwencji obniży całkowity koszt zaciągniętego kredytu. Warto również podkreślić, że właściciele nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z wykonywaną inwestycją. Poniżej prezentujemy zdjęcia budynku w trakcie prowadzonych prac remontowych.

gacki5

gacki14

gacki6

gacki7

Trwa termomodernizacja budynku w Stąporkowie

Remont zarządzanej przez naszą firmę Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 3 w Stąporkowie jest sukcesywnie realizowany. Kolejne zmiany widać gołym okiem.

Remont Wspólnoty jest możliwy dzięki kredytowi, który zaciągnęła Wspólnota Mieszkaniowa. Dzięki dobrej współpracy z zarządem Wspólnoty udało się pozyskać dofinansowanie na remont budynku (premia remontowa – blisko 100 tysięcy złotych) i dofinansowanie na zdjęcie i utylizację eternitu.

Tak budynek wyglądał gdy zaczynaliśmy zarządzać nim 1 września 2012 roku

Początek maja 2013:

 

 

Remont Wspólnoty czas zacząć!

Miło nam poinformować, że rozpoczął się remont Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 3 w Stąporkowie. Jest to możliwe dzięki staraniom jakie podjęliśmy wspólnie z zarządem Wspólnoty niespełna pół roku temu.

Wspólnotą przy ul. Konopnickiej 3 nasza firma zarządza od 1 września 2012 roku. Przez minione kilka miesięcy udało nam się doprowadzić do podjęcia uchwały o przystąpieniu do remontu budynku i zaciągnięciu w tym celu kredytu z premią Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonaliśmy szereg niezbędnych działań, które skutkują tym, że: Wspólnocie udzielony został kredyt remontowy w PKO Banku Polskim, Wspólnota otrzymała zapewnienie dofinansowania do wykonania remontu w postaci premii remontowej, wykonany został projekt ocieplenia budynku, otrzymaliśmy niezbędne pozwolenie na budowę, zarząd wybrał firmę i podpisał umowę z wykonawcą prac.

Prace, które zostaną wykonane w ramach remontu budynku:

Ocieplenie ścian zewnętrznych ? styropian 14 cm, Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją ( styropian 6 -10 cm + siatka zbrojąca i wylewka ), Wymiana okienek piwnicznych, Ocieplenie ścian piwnicy średnio 0,6 m poniżej poziomu gruntu, Ocieplenie cokołu budynku , Wykonanie instalacji odgromowej budynku, Remont balkonów wraz         z obróbkami blacharskimi, hydroizolacją i ułożeniem płytek gresowych, Naprawa i ocieplenie gzymsów  (nad mieszkaniami w kl. 2, 3, 4), Remont pokrycia dachowego ( nad kl. 1) – pokrycie dachu papą – wymiana rynien – wymiana rur spustowych – wymiana obróbek blacharskich – remont kominów (uzupełnienie ubytków, zatopienie siatki zbrojącej, malowanie), Demontaż eternitu, Remont pokrycia dachowego ( nad kl. 2, 3, 4 ) – remont kominów (uzupełnienie ubytków, zatopienie siatki zbrojącej, malowanie) ? wykonanie nowego pokrycia dachu – wymiana rynien – wymiana rur spustowych, Montaż w piwnicy budynku automatycznych regulatorów ciśnienia i przepływu.  Uruchomienie systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ciepła.